หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     


 
การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 739 ลว 7 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6164 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 6158 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 734 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
แนวทางการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2  [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 191 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1173
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ : 055-009-978 โทรสาร : 055-009-979
จำนวนผู้เข้าชม 2,201,910 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com