หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ที่ทำการ อบต.ตลุกเทียม
คณะผู้บริหาร อบต.ตลุกเทียม
วัดเซิงหวาย
อบต.ตลุกเทียม
www.talukthiam.go.th
1
2
3
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง หมู่ที่ 3 สาย [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้่องถิ่น พล.40-000 [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ตารางแสดงวงเงินกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหล [ 19 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 209 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยว [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 สายคันคลองหนองสะแก ตำบ [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายไผ่ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสายต้นไทร บริ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง (ล้างเคร [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 5261 พิษณ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 8138 พิษณุโ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมาย [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะพับอเนกประสงค [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับสำนักงาน ขนาด 170x1 [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 8,10 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 2 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 9 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายมือสี [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 7 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 10 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 8 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายมือสี [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ มอบน้ำดื่มให้กับด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 ทุกด่านตรวจ [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 2 [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกดาบเพชรซ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮเพื่อดำเนินก [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
     
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายกา [ 19 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษ [ 12 มิ.ย. 2561 ]