หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ที่ทำการ อบต.ตลุกเทียม
คณะผู้บริหาร อบต.ตลุกเทียม
วัดเซิงหวาย
อบต.ตลุกเทียม
www.talukthiam.go.th
1
2
3
 
 
ตารางแสดงวงเงินกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิะีเฉ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชคันคลอง สถานีสูบน้ำบ้า [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง รายการหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ราย [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปะเภท [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยแต่งพุ่มยนต์ หมายเลขคร [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลข [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองซ่าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 6 รายการ โด [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดส่งน้ำไ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิมทยุ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดส่งน้ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทไฟเตือน LED ติดลูกศรท้ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3